سفارش تبلیغ
صبا
نوشته شده توسط : sahand

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟


گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم
3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم
4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدمکلمات کلیدی : اصول زندگی زرتشت
تاریخ انتشار : 93/6/31:: 9:37 عصر نظرات ( )