سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
نوشته شده توسط : sahand

 

مرد جوانی نزد پدر خود رفت و به او گفت: می خواهم ازدواج کنم.

پدر خوشحال شد و پرسید: نام دختر چیست ؟

مرد جوان گفت: نامش سامانتا است و در محله ما زندگی می کند.

پدر ناراحت شد. صورت در هم کشید و گفت: مرا ببخش به خاطر چیزی که می خواهم به تو بگویم. اما تو نمی توانی با این دختر ازدواج  کنی چون او خواهر توست. خواهش می کنم از این موضوع چیزی به مادرت نگو.

 

مرد جوان نام سه دختر دیگر را آورد ولی جواب پدر برای هر کدام از آنها همین بود.

با ناراحتی نزد مادر خود رفت و گفت: مادر من می خواهم ازدواج کنم اما نام هر دختری را می آورم پدر می گوید که او خواهر توست! و نباید به تو بگویم.

مادرش لبخند زد و گفت: نگران نباش پسرم . تو با هر یک از این دخترها که خواستی می توانی ازدواج کنی.

چون تو پسر او نیستی ... !

 کلمات کلیدی : داستان کوتاه و عبرت آموز زندگی پدر و مادر خائن
تاریخ انتشار : 93/4/4:: 2:23 عصر نظرات ( )